Regulamin

Regulamin Polskiego Meetingu Fletowego/ Polish Flute Meeting

Regulamin Polskiego Meetingu Fletowego/Polish Flute Meeting, zwany dalej Regulaminem


I NAZWA FESTIWALU


 „Polski Meeting Fletowy/Polish Flute Meeting”, zwany dalej Meetingiem.


II CELE FESTIWALU
•    integracja flecistów
•    wymiana doświadczeń pedagogicznych nauczycieli
•    popularyzacja literatury fletowej
•    wykazanie podstawowych problemów, z którymi zmagają się fleciści

III ORGANIZATORZY FESTIWALU


ALECMUSIC ATELIER FLETOWE
Ul. Kłodnicka 31/2
40-703 Katowice

IV ADRES I MIEJSCE FESTIWALU

Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach
Ul. Zacisze 3
40-025 Katowice

V OPŁATY

Uczestników Festiwalu obowiązuje opłata wpisowa w wysokości:

•    Uczestnik czynny LS/OF – 280 zł | kwota pokrywa jedną lekcję indywidulaną z wykładowcą zagranicznym, udział w orkiestrze fletowej oraz bezpłatne uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach odbywających się w ramach Meetingu.

•    Uczestnik czynny LS – 250 zł | kwota pokrywa jedną lekcję indywidulaną z wykładowcą zagranicznym, oraz bezpłatne uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach odbywających się w ramach Meetingu.

•    Uczestnik czynny LI/OF –200 zł | kwota pokrywa jedną lekcję indywidulaną z wykładowcą polskim, udział w orkiestrze fletowej oraz bezpłatne uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach odbywających się w ramach Meetingu.

•    Uczestnik czynny LI –170 zł | kwota pokrywa jedną lekcję indywidulaną z wykładowcą polskim, oraz bezpłatne uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach odbywających się w ramach Meetingu.


•    Uczestnik czynny OF –140 zł | kwota pokrywa udział w orkiestrze fletowej oraz bezpłatne uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach odbywających się w ramach Meetingu.

•    Uczestnik bierny –110 zł | kwota pokrywa bezpłatne uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach odbywających się w ramach Meetingu.

Każdy uczestnik czynny może zapisać się tylko na jedną lekcje indywidualną.
Opłatę należy uiścić na konto wskazane w mailu zwrotnym.
Brak wpłaty skutkuje skreśleniem z listy uczestników. Wpłatę należy uiścić do 24h po otrzymaniu potwierdzenia dostępności wolnych miejsc.  W razie rezygnacji przez uczestnika wpłata nie podlega zwrotowi.

VI WARUNKI UCZESTNICTWA

 Zgłoszenia należy przesłać do dnia 17.10.2022r. poprzez formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie www.polishflutemeeting.eu
Zgłoszenia niekompletne mogą nie zostać uwzględnione.

Festiwal przeznaczony jest dla flecistów szkół muzycznych I i II stopnia, studentów, nauczycieli, pasjonatów i miłośników fletu.  
Organizatorzy Meetingu nie ponoszą odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie.  

VII TERMINY I HARMONOGRAM MEETINGU

Meeting odbędzie się w dniach 04-06.11.2022r.
Zgłoszenia należy przesłać do dnia 17.10.2022r.
Kolejność lekcji mistrzowskich zostanie umieszczona na stronie internetowej www.polishflutemmetig.eu po zamknięciu rejestracji.

Lekcje mistrzowskie odbędą się zgodnie z harmonogramem ułożonym przez Organizatora. Ze względów logistycznych uczestnicy będą mieli ograniczony wybór dnia i godziny w jakich odbędą się zajęcia indywidualne.


POSTAMNOWIENA KOŃCOWE

Wysłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
Uczestnicy Meetingu wyrażają zgodę na rejestrację i upublicznianie swojego wizerunku i wykonań oraz przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych Meetingu. Organizatorzy Meetingu nie ponoszą odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie. Placówka/nauczyciel/rodzic zgłaszający udział flecistów niepełnoletnich zobowiązuje się do zapewnienia opiekuna na czas dojazdu, przerwy obiadowej podczas Meetingu. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

 

691 385 681
Jak do nas trafić?
biuro@polishflutemeeting.eu